bonherre sitesinin site kullanım şartları

Site Kullanım Şartları

Bonherre internet alışveriş sitesine hoş geldiniz! 

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürün ve hizmetler Mutlukent mah. 2017 sok. No: 56 Çankaya Ankara'da bulunan Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından sağlanır. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen alışveriş yapmadan önce bu şartları dikkatlice okuyun.

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasından Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti sorumlu tutulamaz. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Mutlukent mah. 2017 sok. No: 56 Çankaya Ankara adresindeki Bon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘ne (‘Firma) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

Sorumluklar

Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Firma, kendisinden kaynaklanan teknik arızalar dışında, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder. Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, siteyi kullanırken bu bilgilerin toplanmasını peşinen kabul etmiş sayılır.

Firma, gerekli gördüğü takdirde kullanıcıya hiç bir neden göstermeksizin ürün satmama hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ürün ya da firmanın hizmetini suiistimal ettiği takdirde, ürün karşılığı ödemiş olduğu tutarı geri almak şartıyla kendisine ürün satılmayacağını peşinen kabul eder. 

Kullanıcı, almış olduğu ürün karşılığı sitede yaptığı yorumları kendi isteğiyle yaptığını ve bu yorumların yayın ve mülkiyet hakkının tamamen Firma'da olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

Reddettiğimiz Sorumluklar

Bonherre, sunduğu ürünlerin yasa dışı suç kapsamında ya da amacı dışı amaçlarla kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Ürünlerin herhangi bir suç aracı olarak kullanılmasından Bon İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.

Bonherre, sunduğu erkek bakım ve tıraş ürünlerinin hiç birinin tedavi niteliğinde çeşitli cilt sorunlarını iyileştirdiği gibi bir taahhüt altına girmez. Bonherre, ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi vermek için çeşitli yazılar yayınlar ve bu yazı içeriklerinin kişilerce nasıl kullanılacağından sorumlu değildir. Bonherre, ürünler hakkında bilgi vermek için araştırma yapar ve bulduğu verileri ürün sayfalarına yazar. Bonherre yazılan ürün bilgilerinde bir hata fark ettiği anda hatayı düzeltir ancak hiç bir bilginin kesin doğruluğunu taahhüt etmez. Bonherre sunduğu ürünlerin üreticisi değildir, ithalatçısı ya da satıcısıdır. Bu nedenle ürünlerin garanti kapsamı, ilgili markanın üreticilerinin yetki verdiği oranda uygulanır. Ürünlerin kullanımında müşterilerce yaşanabilecek olası kazalardan Bonherre sorumlu tutulamaz.
Bonherre, ürünler hakkında kişilerin kendi isteğiyle yazmış olduğu yorumları kendi mecralarında kullanabilir ve sonrasında kullanıcı isteğiyle herhangi bir değişiklik-iptal yapmaz. Ürünlere yapılan yorumlardan Bonherre sorumlu tutulamaz ve yorumların yayın ve paylaşım ve tüm mülkiyet hakları Bonherre'ye aittir. 

Ürünlerin garanti süresi bir (1) yıldır. Bonherre'nin önermediği muamelelerde (ürünlerin kimyasal ile teması, ısıtma, soğutma, üründe değişiklik meydana getirebilecek fiziksel eylemler) ürünler garanti kapsamından çıkar ve meydana gelebilecek sorunlarda ücretsiz değişim & ücret iadesi talep edilemez.

Bonherre iade ve değişim taleplerinde gerek gördüğü takdirde ürünü alıp inceleme ya da kullanıcıdan fotoğraf isteme hakkına sahiptir. Bonherre olağanüstü durumlarda hijyen gereklilikleri ve çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmamak için iade & değişim taleplerini askıya alabilir.

Bonherre sunduğu bilgi hizmeti ile hiç bir koşulda taahhüt altına sokulamaz. 

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Gizli Bilgi 

Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site'nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Daha fazla bilgiyi, Çerez Politikalarını okuyarak edinebilirsiniz.

Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkına sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) iş günü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları telefon ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Aradığınız Bilgiyi Bulamadınız mı?

Yardım sayfamıza geçebilirsiniz.
Aradığınız bilgiye hala ulaşmadıysanız hemen bizimle iletişime geçebilirseniz. 

Tel: +90 312 939 85 40

E-posta: soru@bonherre.com

Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
İstek listesinde araİstek listesinden çıkar
Alışveriş sepeti
[money] üzeri tüm siparişlerde ÜCRETSİZ KARGO
Sepetinize [money] tutarında daha ürün ekleyin Bedava Kargo ile satın alın.
Tebrikler! Ürünlere ücretsiz kargo ile sahip olabilirsiniz!

Sepetiniz boş.

Return To Shop

Siparişinize not ekleyinSipariş Notunu Düzenle
Kupon Kodu

Kupon Kodu

Kupon kodunuz ödeme sayfasında hesaplanır

×
Hoşgeldiniz, bu bizi ilk ziyaretiniz!